Raspored Obuka

FEBRUAR

FEBRUAR

 • Osnove elektrike
  Datum: 11.02-13.02.2020
 • DSG menjači
  Datum: 18.02-19.02.2020
 • Dijagnostika kontrolnih jedinica
  Datum: 21.02-21.02.2020
 • Automatski menjači
  Datum: 25.02-27.02.2020

MART

MART

 • Senzori
  Datum: 03.03-04.03.2020
 • Menadžment radionica
  Datum: 10.03-11.03.2020
 • Visokonaponska vozila I (Hibridna vozila)
  Datum: 23.03-25.03.2020
 • Visokonaponska vozila II (Električna vozila)
  Datum: 26.03-27.03.2020

APRIL

APRIL

 • Sistemi klimatizacije na vozilima AC
  Datum: 08.04-09.04.2020
 • Tretman izduvnih gasova
  Datum: 15.04-15.04.2020
 • CAN i LIN bus komunikacija
  Datum: 22.04-23.04.2020
 • Upravljanje benzinskim motorima 1
  Datum: 28.04-29.04.2020
 • Upravljanje benzinskim motorima 2
  Datum: 30.04-30.04.2020