Raspored Obuka

SEPTEMBAR

SEPTEMBAR

 • CAN i LIN bus komunikacija
  Datum: 03.09-04.09.2020
 • Obuka za ZF Srbija (Visokonaponska vozila - sertifikacija za nivo 2)
  Datum: 08.09-10.09.2020
 • Obuka za ZF Srbija (Visokonaponska vozila - sertifikacija za nivo 2)
  Datum: 15.09-17.09.2020
 • DSG menjači
  Datum: 24.09-25.09.2020
 • Menadžment radionica
  Datum: 29.09-

OKTOBAR

OKTOBAR

 • Menadžment radionica
  Datum: 02.10-
 • Obuka za ZF Srbija (Visokonaponska vozila - sertifikacija za nivo 2)
  Datum: 06.10-08.10.2020
 • Automatski menjači
  Datum: 13.10-15.10.2020
 • Dijagnostika kontrolnih jedinica
  Datum: 19.10-
 • Tretman izduvnih gasova
  Datum: 27.10-