Upravljanje dizel motorima 1

Upravljanje dizel motorima 1

Upravljanje dizel motorima 1

Trajanje: 2 radna dana

Cena: 245 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Da li znate da je u sistem ubrizgavanja i emisije izduvnih gasova uključeno više od 60 komponenti i sklopova? Kako ispitati svaku od njih i koji je uticaj svake od njih na kompletan sistem?

Zašto je ovo važno?

Dizel motori su sa pojavom Common Rail i pumpa dizna tehnologije preuzeli dominantnu poziciju na tržištu automobila. Sama tehnologija dizel motora je značajno napredovala. Sistemi za ubrizgavanje, kao i sistemi za tretman izduvnih gasova su postali veoma kompleksni. Do toga je došlo zbog sve strožih normi za izduvne gasove, kao i do zahteva kupaca za tišim i štedljivijim motorima.

Kako izgleda
obuka?

Dijagnostika savremenih dizel motora zahteva dobro poznavanje mehanike motora, sistema za napajanje gorivom, sistema za usis vazduha, sistema za izduvne gasove i naravno - elektronike.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Razumevanje kompletnog sistema ubrizgavanja i kontrole ubrizgavanja, omogućiće da uz korišćenje odgovarajućih alata i informacija, nakon jednostavnih merenja dijagnostikujete i otklonite svaki problem na sistemu.

teoretski deo 30%

 • Ulazne i izlazne veličine iz kontrolne jedinice – karakteristične veličine;
 • Karakteristični ulazni – ispitivanje, merenje i dijagnostika;
 • Karakteristični senzori i aktuatori – ispitivanje, merenje i dijagnostika;

praktični deo 70%

 • Sistem za usisavanje vazduha – princip rada, komponente dijagnostika sistema i komponenti;
 • Sistem za recirkulaciju izduvnih gasova – princip rada, komponente i dijagnostika sistema i komponenti;
 • Sistem za napajanje gorivom kod pumpa dizna motora – sistem, komponente i dijagnostika;
 • Princip rada i ispitivanje pumpa dizni;
 • Ugradnja pumpa dizni;
 • Sistem niskog pritiska kod Common rail sistema - princip rada, komponente i dijagnostika sistema i komponenti, hidraulična i električna i merenja;
 • Sistem visokog pritiska – komponente, dijagnostika, merenja, ispitivanje, otklanjanje kvarova;
 • Pumpa visokog pritiska – dijagnostika;
 • Princip rada solenoidnih i piezo dizni, dijagnostika i ispitivanje;