Upravljanje benzinskim motorima 2

Upravljanje benzinskim motorima 2

Upravljanje benzinskim motorima 2

Trajanje: 1 radni dan

Cena: 125 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Sistem za paljenje i sama svećica su relativno jednostavne konstrukcije, ali sama svećica ako se pravilno posmatra i ako se pravilno analiziraju signali sa komponenti sistema paljenja može predstavljati najbolji “senzor” na motoru. Zbog samog položaja i načina rada, svećica i sistem za paljenje predstavljaju najbolji izvor informacija o tome šta se događa u cilindru i kakvo sagorevanje imamo.

Zašto je ovo važno?

Pravilna interpretacija parametara kontrole pretpaljenja, senzora detonacije i rada primara i sekundara umnogome olakšava pronalazak kvara ili nepravilnosti u radu motora.

Kako izgleda
obuka?

Nakon kraćeg teorijskog dela, radi se dijagnostika različitih sistema paljenja. Analiza signala sa osciloskopa i dobijenih rezultata.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Jednostavnim merenjam signala i njihovom pravilnom interpretacijom, moguće je lako otkriti različite probleme u sistemu paljenja, ubrizgavanja ali i mehaničke probleme bez potrebe za rastavljanjem motora ili komponenti. Problem sa kablovima, bobinama, svećicama, prebogatom ili presiromašnom smešom, nedostatkom kompresije i problem sa hlađenjem se jednostavno mogu defektovati ukoliko se poznaju fizički princip rada i ukoliko se razumeju vrednosti koje se lako i brzo mogu izmeriti.

teoretski deo 30%

 • Zadatak sistema paljenja;
 • Različiti sistemi paljenja;
 • Komponente sistema paljenja;
 • Fizički principi;
 • Električne šeme.

praktični deo 70%

 • Ispitivanje i dijagnostika različitih Sistema paljenja;
 • Ispitivanje konvencionalnih sistema sa jednom bobinom;
 • Ispitivanje konvencionalnih sistema sa dvostrukom bobinom;
 • Analiza signala osciloskopom;
 • Analiza IGT signala, primara i sekundara;
 • Dijagnostika sistema primenom različitih test metoda i alata.