Upravljanje benzinskim motorima 1

Upravljanje benzinskim motorima 1

Upravljanje benzinskim motorima 1

Trajanje: 2 radna dana

Cena: 245 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Da li znate kako da dijagnostikujete katalizator merenjem signala sa lambda sonde? Šta sve može biti uzrok nepravilnog sagorevanja i kako najjednostavnije naći problematičnu komponentu?

Zašto je ovo važno?

Prvi sistemi ubrizgavanja goriva su bili mehanički, nakon toga se pojavljuju kombinacije mehaničkih i elektronskih, dok se danas koristi samo elektronsko ubrizgavanje goriva. Sistemi ubrizgavanja dele se prema mestu ubrizgavanja na sisteme za pojedničano ubrizgavanje u usisni vod, usred usisnog ventila i sisteme za centralno ubrizgavanje u zajednički usisni kolektor. Imajući u vidu da se gorivo ubrizgava u usisni vod, ispred usisnog ventila, gde se obrazuje i radna smeša, ovi sistemi su indirektni. Krajem prošlog veka razvio se i sistem direktnog ubrizgavanja u samom cilindru motora.

Kako izgleda
obuka?

Za pravilnu i uspešnu dijagnostiku sistema ubrizgavanja potrebno je poznavanje svih ulaznih i izlaznih signala, kao i komponenti koje učestvuju u radu sistema.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Pojavom strožih zakona za emisiju izduvnih gasova sistemi ubrizgavanja postaju sve složeniji i kompleksniji, a broj komponenti sistema koje imaju direktan ili indirektan uticaj na ubrizgavanje se svakodnevno povećava. Pravilna, brza i efikasna dijagnostika ovakvih sistema zahteva izuzetno znanje iz raznih oblasti i poznavanje različitih sistema. Poznavanje rada sistema i mogućnosti dijagnostike zahtevaju konstantno i redovno usavršavanje.

teoretski deo 30%

  • Dijagnostika i testiranje hidrauličnih komponenti sistema za ubrizgavanje;
  • Određivanje vremena ubrizgavanja u raznim uslovima rada.

praktični deo 70%

  • Ulazni signali u kontrolnu jedinicu motora;
  • Dijagnostika i uticaj pojedinačnih komponenti sistema;
  • Otvorena i zatvorena petlja korekcije ubrizgavanja goriva;
  • Dijagnostika O2 senzora i katalizatora;
  • Strategije rada kontrolne jedinice motora;
  • Adaptacije i uticaj na rad;
  • Dijagnostika senzora i aktuatora koji utiču na ubrizgavanje;
  • Signali sa dizni i njihova interpretacija.