Tretman izduvnih gasova

Tretman izduvnih gasova

Tretman izduvnih gasova

Trajanje: 1 radni dan

Cena: 145 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Pored već poznatog sistema recirkulacije izduvnh gasova, poslednjih godina se kao standard uvodi i EGR sistem niskog pritiska. Da li znate kako on funkcioniše i kako se dopunjuje sa EGR sistemom visokog pritiska. Kako radi i kako može da se proveri DOC ili SCR katalizator? Koji sve sistemi i koje komponente utiču na rad sistema filtera čestica bez aditiva? Kada je vreme za regeneraciju, kada za čišćenje, a kada je neophodna zamena DPF filtera? Kako funkcioniše sistem DPF-a sa aditivom i šta sve može dovesti do problema u njegovom funkcionisanju? Kako ispitati širokopojasni O2 senzor, kako NOx senzor? Kada se može odraditi regeneracija, a kada će ona biti prekinuta? Zašto je neka greška upisana u kontrolnu jedinicu i da li je uvek regeneracija rešenje?

Zašto je ovo važno?

Sa pooštravanjem normi emisije izduvnih gasova, savremeni automobili su prinuđeni da sa sobom nose pravu malu hemijsku laboratoriju sa zadatkom smanjenja emisije štetnih gasova i čestica. Sam sistem je postao jako kompleksan, komponente skupe, a dijagnostika komplikovana i zahtevna.

Kako izgleda
obuka?

Opis rada svih komponenti i sitema koji utiču na tretman izduvnih gasova, dijagnostika sistema i komponenti, praćenje parametara i ispitivanje.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Sa usložnjavanjem ovih sistema i njihovom sve većom kompleksnošću, dijagnostika postaje sve zahtevnija i vreme potrebno za rešavanje problema sve duže. Dobro poznavanje sistema omogućava bržu dijagnostiku, uštedu vremena i eliminaciju nepotrebne zamene skupih delova sistema.

teoretski deo 30%

 • EGR sistem niskog pritiska: princip rada, komponente;
 • DOC katalizator;
 • SCR katalizator;
 • DEF (Diesel Exhaust Fluid – AdBlue): princip rada, komponente, zadatak, senzori i aktuatori u sistemu NOx sensor;
 • DPF filter, sistem sa i bez aditiva.

praktični deo 70%

 • Ispitivanje EGR sistema praćenjem parametara sa kontolne jedinice;
 • Ispitivanje rada katalizatora na autu;
 • Ispitivanje rada katalizatora van auta;
 • Provera parametara vezanih za rad DPF sistema;
 • Provera rada senzora diferencijalnog pritiska;
 • Analiza karakterističnih grešaka;
 • Resetovanje i adaptacija sistema.