Sistemi klimatizacije na vozilima AC

Sistemi klimatizacije na vozilima AC

Sistemi klimatizacije na vozilima AC

Trajanje: 2 radna dana

Cena: 245 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Da li znate šta može biti problem ako je pritisak u delu niskog pritiska premali, a pritisak u sistemu visokog pritiska prevelik? Kako radi kompresor sa varijabilnom zapreminom?

Zašto je ovo važno?

S obzirom na zahteve tržišta modernih automobila, sistem klimatizacije na vozilima više nije luksuz - postao je preka potreba. Gotovo nijedan ozbiljniji proizvođač vozila sebi ne dopušta „luksuz“ da na tržište lansira model bez klima sistema.

Kako izgleda
obuka?

Uz zahtev za povećanje performansi klima uređaja proizvođači moraju i da ispune zahtev za manjom potrošnjom goriva. Stoga su savremeni AC sistemi na vozilima postali jako kompleksni, mada svi koriste iste fizičke principe rada. Potpuno poznavanje tih principa, kao i razumevanje pratećih sistema upravljanja radom AC sistema umnogome olakšava pravilnu dijagnostiku i popravku kvara.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Imajući ovo u vidu, sposobnost popravke sistema klimatizacije je skoro prioritetna koliko i popravka pogonske grupe!

teoretski deo 30%

 • Teorija rada sistema za klimatizaciju uspešno razlikovanje i razumevanje dela niskog, dela visokog pritiska, dela u tečnom i dela u gasovitom stanju;
 • Princip rada i funkcija glavnih komponenti i sklopova u sistemu klime.

praktični deo 70%

 • Dijagnostika pojedinih komponenti;
 • Uticaj ulaznih i merenih veličina na rad i efikasnost sistema AC;
 • Fluidi koji se koriste u AC sistemu: uloga, značaj i ispitivanje;
 • Testiranje i dijagnostika kontrolnih vodova i aktuatora različitih tipova kompresora;
 • Testiranje performansi sistema, kompresora i ekspanzionog ventila;
 • Merenje pritisaka i analiza pritisaka;
 • Korišćenje klima stanica;
 • Dijagnostika i lokacija kvarova korišćenjem klima stanica;
 • Dijagnostika korišćenjem dijagnostičkog uređaja i osciloskopa;
 • Merenje i dijagnostika aktuatora, klapni, ventilatora.