Senzori

Senzori

Senzori

Trajanje: 2 radna dana

Cena: 245 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Da li znate kako da pravilno ispitate protokomer? Kako radi širokopojasna lambda sonda i šta se na njoj može meriti?

Zašto je ovo važno?

Broj senzora na vozilima se u poslednjih dvadesetak godina svakodnevno povećava, tako da se danas njihov broj na vozilima meri u stotinama. Poznavanje principa i fizičkog načina rada ovih komponenti čini osnovu dijagnostike.

Kako izgleda
obuka?

Obuka je koncipirana tako da kako početnicima, tako i iskusnijim serviserima pruži praktična znanja koja su potrebna za uspešnu dijagnostiku i defektažu elektronskih sistema kao i sistema koji su zavisni od drugih električnih i elektronskih elemenata. Bez obzira za koje sisteme je serviser zadužen ili specijalizovan, ovo je osnova za svaku ozbiljniju defektažu i dijagnostiku.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Nakon obuke, učesnici će biti u stanju da prepoznaju sve vrste senzora na vozilima, da razumeju njihov fizički princip rada i znaće kako da odrade merenje i dijagnostiku koristeći različite dijagnostičke procedure i merenja.

teoretski deo 30%

 • Princip rada, konstrukcija, signali, merenje i dijagnostika;
 • Senzori temperature NTC i PTC senzori;
 • Senzori broja obrtaja;
 • Magnetno induktivni senzori;
 • Magnetno rezistivni senzori;
 • Halovi davači;
 • Senzori pomeranja;
 • Potenciometri;
 • Akcelerometri;
 • Protokomeri;
 • Senzori pritiska;
 • Senzori sa led i photo diodama;
 • Senzor ugla volana;
 • Reed kontakti;
 • Multiplex prekidači;
 • Senzori položaja pedale gasa;
 • Senzor za kišu;
 • O2 senzori (Lambda sonda) uskopojasna, širokopojasna.

praktični deo 70%

 • Merenje i ocena signala senzora;
 • Provera senzora različitim mernim uređajima.