Rad sa servisnim informacijama i dijagnostičkim uređajima

Rad sa servisnim informacijama i dijagnostičkim uređajima

Rad sa servisnim informacijama i dijagnostičkim uređajima

Trajanje: 1.5 radnih dana

Cena: 180 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Moderno vozilo se sastoji od skoro 30.000 delova. Pronalaženje informacija bilo preko servisne dokumentacije ili uz pomoć dijagnostičkog uređaja je neophodno za efikasan i kvalitetan rad u servisu.

Zašto je ovo važno?

Pronalaženje pravih informacija i specifikacija, očitavanja i analiza zapisanih grešaka u kontrolnim jedinicima, kao i analiza parametara sistema su prvi i najvažniji korak u defektaži bilo kog kvara na modernom vozilu.

Kako izgleda
obuka?

Na ovoj obuci, učesnici će biti upoznati sa različitim sistemima koji pružaju servisno tehničke informacije, kako bi nakon obuke brzo i jednostavno mogli da koriste raznovrsne programe i sisteme, kako za navigaciju kroz program tako i za efikasno i tačno pronalaženje potrebnih informacija. Sva vozila koja se danas nalaze na putevima su opremljena elektronskim kontrolnim jedinicima koje nadgledaju rad različitih sistema. Praćenje parametara preko dijagnostilkog uređaja, čitanje zapisanih grešaka, analiza i razumevanje same greške i povezanih simptoma i parametara je početna tačka većine popravki u servisima. Na obuci će polaznici imati priliku da se detaljno upoznaju sa svim mogučnostima različitih dijagnostičkih uređaja, a moguče je doneti i svoj uređaj.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Korišćenjem odgovarajućih informacija, specifikacija i instrukcija za popravku i dijagnostiku, vreme potrebno za kvalitetnu i ispravnu dijagnostiku a samim tim i popravku se značajno skraćuje a mogućnost greške dramatično smanjuje. Čitanje grešaka i analiza parametara preko dijagnostičkog uređaja će značajno olakšati rad i smanjiti mogućnost nepotrebnih radova va vozilu.

teoretski deo 30

  • Organizacija podataka u različitim programima
  • Navigacija kroz programe
  • Princip rada i mogučnosti dijagnostičkog uređaja
  • Standardne i posebne funkcije

praktični deo 70

  • Pronalaženje odgovarajućih podataka
  • Primena pronađenih podataka u praksi
  • Osnovne funkcije dijagnostičkog uređaja
  • Čitanje i analiza grešaka
  • Pregled parametara
  • Napredne funkcije: aktivna dijagnostika, testovi, adaptacije….