Osnove elektrike

Osnove elektrike

Osnove elektrike

Trajanje: 3 radna dana

Cena: 315 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Da li znate da prepoznate, koristeći električnu šemu komponenti njihove signale i da zaključite šta i kako treba meriti da bi se izvršila potrebna dijagnostika? Da li znate kako da merite i dijagnostikujete PWM signal?

Zašto je ovo važno?

Na savremenim vozilima je postalo nemoguće odraditi dijagnostiku ili defektažu bilo kog sistema, komponente ili elementa bez dobrog poznavanja auto-elektrike. Praktično svi sistemi na vozilu su upravljani, kontrolisani i/ili nadgledani električnim i elektronskim komponentama, tako da ispravan proces dijagnostike kvarova mora započeti analiziranjem sistema, nalaženjem i tumačenjem električnih šema, a zatim i merenjem električnih veličina.

Kako izgleda
obuka?

Obuka Osnove elektrike je koncipirana tako da i početnicima i iskusnijim serviserima pruži praktična znanja koja su potrebna za uspešnu dijagnostiku i defektažu elektronskih sistema, kao i sistema koji su zavisni od drugih električnih i elektronskih elemenata. Bez obzira za koje sisteme je serviser zadužen ili specijalizovan, poznavanje auto elektrike je osnova za svaku ozbiljniju defektažu i dijagnostiku.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Nakon obuke, očekuje se da će učesnici biti u stanju da samostalno izvrše potrebna merenja korišćenjem različitih mernih uređaja, da čitaju i razumeju električne šeme kao i da uz analitički pristup reše većinu električnih problema na vozilu.

teoretski deo 30%

 • Osnovne električne veličine;
 • Merenje, napona, otpora i struje;
 • Veze u strujnom kolu, Ohmov zakon, izračunavanje i merenje snage uređaja;
 • Pravilno korišćenje raznih mernih uređaja (unimer, probna lampica, osciloskop...)
 • Redna, paralelna i kombinovana, električna kola;
 • Uloga i fizički princip rada komponenti u strujnom kolu;
 • Poznavanje i dijagnostika različitih električnih/elektronskih komponenti;

praktični deo 70%

 • Karakteristična električna kola za razne komponente i sisteme na vozilu kao što su pogon ventilatora, zadnja svetlosna grupa, starter, sirena, žmigavci, sl;
 • Konstrukcija strujnih kola, merenja i traženje grešaka (dijagnostika);
 • Potenciometri, diode, releji, prekidači, otpornici i sl. zadaci i dijagnostika;
 • Analogni, digitalni, PWM i Duty Cycle signali;
 • Dijagnostika različitih električnih komponenti pomoću električnih merenja;
 • Pronalaženje, čitanje i tumačenje električnih šema;
 • Pravilna upotreba električnih šema i njihovo korišćenje u dijagnostičkoj proceduri;