Menadžment radionica

Menadžment radionica

Menadžment radionica

Trajanje: 2 radna dana

Cena: 245 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Kako optimizovati i unaprediti procese rada u servisu. Kako osmisliti, proceniti i analizirati moguću ponudu novih usluga u servisu?

Zašto je ovo važno?

Komunikacija između onoga ko pruža uslugu (servisa) i onoga koji te usluge želi da koristi je prvi korak u ostavljanju profesionalnog utiska i pozitivne reakcije potencijalne mušterije. Dobra organizacija procesa unutar samog servisa značajno povećava efikasnost i smanjuje troškove poslovanja. Stalna briga o mušterijama i konstantno unapređenje i proširenje usluga je uslov opstanka na tržištu.

Kako izgleda
obuka?

Obuka je koncipirana kao kombinacija predavanja, dijaloga i praktičnih vežbi u kojima se pronalaze razne moguće situacije u servisu i analiziraju mogući problemi rada i organizacije samog servisa.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Očekivanja mušterija su sve veća, a vozila sve kompleksnija, što vođenje servisa čini sve težim. Posao menadžmenta servisa nije samo da ispuni, nego i da prevaziđe očekivanja mušterija a da u isto vreme organizuje sve procese i prati sve parameter rada samog servisa. Dobra organizacija i adekvatno praćenje svih procesa u servisu je osnova dobrog i uspešnog poslovanja.

teoretski deo

 • Procesi u radionici;
 • Zakazivanje servisa;
 • Prijem vozila;
 • Aktivni prijem vozila i check lista;
 • Radni nalog;
 • Raspodela rada u servisu;
 • Dijagnostika;
 • Praćenje i evaluacija performansi servisa;
 • Efikasnost;
 • Produktivnost;
 • Optimizacija rada;
 • Komunikacija sa strankom u raznim procesima;
 • Predaja vozila;
 • Praćenje vozila.

praktični deo