Visokonaponska vozila I (Hibridna vozila)

Visokonaponska vozila I (Hibridna vozila)

Visokonaponska vozila I (Hibridna vozila)

Trajanje: 3 radna dana

Cena: 365 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Da li znate da hibridna vozila rade na visokom naponu, koji može biti opasan po život? Da li znate bezbedno da radite na ovakvim vozilima i da li znate kako funkcioniše hibridni pogon i koje komponente rade pod visokim naponom?

Zašto je ovo važno?

Hibridna i električna vozila postaju sve zastupljenija na tržištu. Gotovo da više nema proizvođača vozila koji ne nudi vozila sa hibridnim pogonom. Njihovo održavanje uglavnom se radi samo u ovlašćenim servisima. Sa obzirom na evidentan porast broja ovakvih vozila, treba na vreme biti spreman i ići u korak sa tehnologijom.

Kako izgleda
obuka?

Trodnevna obuka za vozila na hibridni pogon koncipirana je tako da upozna polaznike sa različitim tipovima i sistemima hibridnog pogona, da ih osposobi za bezbedan rad na visokonaponskim sistemima, kao i za dijagnostiku specifičnih komponenti i sistema hibridnog pogona.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Polaznici kursa će nakon obuke biti u stanju da bezbedno rade na visokonaponskim sistemima kao i da izvrše dijagnostiku komponenti hibridnog pogona.

teoretski deo 30%

 • Princip rada različitih tipova hibridnog pogona;
 • Bezbednost u radu sa visoko naponskim sistemima;
 • Tok snage i aktivirane komponente u različitim uslovima vožnje;
 • Konstrukcija i princip rada visoko naponske baterije;
 • Sigurnosni vod;
 • Hlađenje baterije;
 • Energetska elektronika;
 • Trofazni motor sa permanentnim magnetima;
 • Rekuperacioni kočioni sistem;
 • Kompresor klime visokog napona.

praktični deo 70%

 • Identifikacija i princip rada komponenti visoko naponskog sistema;
 • Režimi rada hibridnog sistema;
 • Deaktiviranje visoko naponskog sistema;
 • Merenja na visoko naponskom sistemu;
 • Izgradnja / ugradnja visoko naponske baterije;
 • Dijagnostika visoko naponske baterije i parametri;
 • Princip rada i provera invertera;
 • Parametri i signali invertera;
 • Rasklapanje / sklapanje elektronskog menjača sa kontinualnom promenom stepena prenosa (eCVT);
 • Dijagnostika komponenti eCVT menjača – parametri i merenja;
 • Dijagnostika i princip rada senzora karakterističnih za hibridni pogon;
 • Dijagnostika sistema napajanja visokim naponom;
 • Elektronski kontrolisani kočioni sistem;
 • Rad sa sistemom klimatizacije na hibridnim vozilima.