DSG menjači

DSG menjači

DSG menjači

Trajanje: 2 radna dana

Cena: 265 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Kako funkcioniše dvostruko kvačilo? Kako dijagnostikovati kvar u električnom, a kako u hidrauličnom sistemu DSG menjača?

Zašto je ovo važno?

Poslednjih nekoliko godina menjači sa dvostrukim kvačilom postaju sve zastupljeniji na tržištu, a samim tim se sve češće i sreću u servisima. Poznavanje principa rada i mogućnosti dijagnostike podsistema i sistema DSG menjača je neophodno za rad sa novijim vozilima.

Kako izgleda
obuka?

Dvodnevna obuka za menjače sa dvostrukim kvačilom pokriva mehaniku samog menjača (pravilno rasklapanje i sklapanje menjača uz osvrt na funkcije i karakteristike komponenata), suva i potopljena dvostruka kvačila, hidrauličke komponente aktiviranja menjača i elektronsku kontrolu menjača, zajedno sa specifičnim senzorima i aktuatorima.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Nakon usvajanja ovih znanja može se preći na dijagnostiku kvarova uz mogućnost lakšeg razdvajanja uzroka problema na mehanički, električni ili hidraulični podsistem.

teoretski deo 30%

 • Konstrukcija menjača, mehanika;
 • Konstrukcija i princip rada dvostrukog kvačila;
 • Komponente dvostrukog kvačila i način aktiviranja ulaznih vratila;
 • Tok snage i aktivirane komponente po brzinama;
 • Hidraulika, hidraulični podsistemi za aktiviranje pojedinih komponenti i sistema;

praktični deo 70%

 • Rasklapanje i sklapanje DSG menjača;
 • Dijagnostika dvostrukog kvačila;
 • Rad i dijagnostika servo aktuatora viljušaka;
 • Signali sa kontrolne jedinice, strategije rada kontrolne jedinice;
 • Senzori i elektromagnetni hidraulični ventili - princip rada, i zadaci i dijagnostika;
 • Hidraulična ploča;