CAN i LIN bus komunikacija

CAN i LIN bus komunikacija

CAN i LIN bus komunikacija

Trajanje: 2 radna dana

Cena: 245 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Šta raditi kada na instrument tabli sijaju sve lampice, a dijagnostički uređaj ne može da se poveže na vozilo? Zašto nemamo komunikaciju sa nekom kontrolnom jedinicom?

Zašto je ovo važno?

Da bismo na današnjim vozilima imali ispravno funkcionisanje svih komponenti i kontrolnih jedinica, neophodno je da im se obezbedi dobra komunikacija.

Kako izgleda
obuka?

Praktičnim radom i merenjima na vozilima i specijalnim trening maketama, različitih komunikacijskih protokola stiču se neophodna znanja za razumevanje i dijagnostiku komunikacijske mreže. Tokom praktičnog rada učesnici obuke će rešavati različite vrste kvarova i otkaza na CAN i LIN bus-u.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Problem u komunikacijskim vodovima može dovesti do mnogobrojnih problema na vozilu, od gubitka rada pojedinih funkcija do nemogućnosti startovanja i korišćenja vozila. Nažalost, nestručna popravka može ove probleme samo povećati.

teoretski deo 30

 • Identifikacija komponenti i kontrolnih jedinica na komunikacijskoj mreži;
 • Princip rada komunikacijskog protokola;
 • Način prenošenja informacija na komunikacijskoj mreži.

praktični deo 70

 • Fizičke veličine i njihovo merenje;
 • Interpretacija izmerenih signala sa komunikacijske mreže;
 • CAN B (komforni bus), princip rada, fizičke veličine i merenja;
 • Dijagnostika otkaza na CAN B bus mreži;
 • Dijagnostika pojedinačnih otkaza na CAN B bus mreži;
 • Dijagnostika potpunog otkaza CAN B bus mreže;
 • CAN C (pogonski) bus, princip rada, fizičke veličine i merenja;
 • Dijagnostika otkaza pojedinačnih komponenti na CAN C mreži;
 • Dijagnostika potpunog otkaza CAN C mreže;
 • LIN bus, princip rada, fizičke veličine i merenja;
 • Otkazi komponenti i celokupnog sistema LIN bus mreže.