Automatski menjači

Automatski menjači

Automatski menjači

Trajanje: 3 radna dana

Cena: 315 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Da li znate koje komponente automatskog menjača su aktivirane u pojedinim brzinama? Umete li da prepoznate da li je kvar mehaničke, elektronske ili hidraulične komponente? Kako proveriti komponente u hidrauličnoj ploči?

Zašto je ovo važno?

Automatski menjači predstavljaju verovatno najkompleksniji sklop na savremenim vozilima. Poznavanje principa rada svih segmenata sistema je neophodno za bilo kakav rad sa automatskim menjačima.

Kako izgleda
obuka?

Trodnevna obuka za hidro-mehaničke, elektronski kontrolisane automatske menjače pokriva sve segmente rada ovih komplikovanih sklopova. Obuka obuhvata upoznavanje sa mehaničkim komponentama menjača, pravilno rasklapanje i sklapanje menjača uz praćenje svih potrebnih procedura, pravila pri zameni komponenata i vršenje potrebnih merenja. Nakon upoznavanja sa mehaničkim sistemom prelazi se na opis i princip rada hidrauličnog sistema – komponente, njihova funkcija, način rada, uticaj na karakteristike i performanse menjača; sledi dijagnostika hidrauličnog sistema i komponenti, uz obavezno korišćenje odgovarajućih merenja i čitanje hidrauličnih šema. Takođe će biti obrađena i elektronska kontrola menjača, sa svim ulaznim i izlaznim signalima, njihovom dijagnostikom, kao i principi kontrole rada menjača u raznim situcijama i uslovima.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Polaznici kursa će nakon obuke biti u stanju da pravilno rasklapaju i sklapaju menjače uz praćenje svih potrebnih procedura, da vrše potrebna merenja i da uspešno obavljaju dijagnostiku i defektažu kvara.

teoretski deo 30

  • Princip rada automatskog menjača sa planetarnim zupčanicima i lamelama;
  • Princip rada, komponente i dijagnostika hidraulične spojnice;

praktični deo 70

  • Тоk snage i aktivirane komponente;
  • Identifikacija aktiviranih lamelastih spojnica i kočnica i njihova dijagnostika;
  • Dijagnostika podsistema i komponenti menjača;
  • Čitanje i dijagnostika hidrauličnih šema;
  • Merenje pritisaka i dijagnostika pomoću stvarnih i zadatih parametara;
  • Dijagnostika mehaničkog, hidrauličnog i elektronskog podsistema menjača;
  • Ulazne i izlazne veličine kontrolne jedinice menjača;