Automatski menjači 2

Automatski menjači 2

Automatski menjači 2

Trajanje: 2 radna dana

Cena: 265 €

* U cenu su ukljuceni nocenje sa doruckom, rucak i prateca literatura.

ŠTA DO SADA NISTE ZNALI, A ŠTO ĆE VAM
UNAPREDITI POSLOVANJE?

Iako prisutni na vozilima nekoliko decenija, tehnologija automatskih menjača stalno napreduje i oni postaju sve sofistiraniji i kompleksniji, a samim tim i zahtevniji za popravku i održavanje.

Zašto je ovo važno?

Zamena automatskog menjača je jedna od najskupljih intervencija na vozilu, ali uz odgovarajuće znanje i dobru i pravovremenu dijagnostiku mogu se značajno smanjiti i vreme i cena popravke. Ovo se posebno odnosi na automatske menjače najnovije generacije.

Kako izgleda
obuka?

Obuka je namenjana ISKLJUČIVO ZA POLAZNIKE KOJI SU ZAVRŠILI PRVI DEO OBUKE ZA AUTOMATSKE MENJAČE, i koji su već upoznati sa osnovnim principima rada i dijagnostike svih sistema i komponenti na automatskim menjačima. Obuka se sastoji od minimalnog teoretskog dela i skoro celokupna je predviđena za praktični rad. Na obuci se radi rasklapanje i sklapanje različitih menjača najnovije generacije, kao što su Aisin AW-55-50 (koji koristi barem 10 proizvođača vozila), ZF 8HP (verovatno najpopularniji menjač trenutno na svetu, koji koristi preko 20 proizvođača vozila) i Aisin AW F8F (prvi 8-spepeni automatski menjač na svetu za prednju vuču, koji koristi 15-ak najvećih svetskih proizvođača vozila). Naravno radi se i na vozilu sa pripremljenim greškama, mernim tačkama za električna i hidraulična merenja.

Kako ćete posle ovog predavanja
postati bolji na poslu?

Nakon završene obuke, polaznici će biti upoznati sa novim rešenjima i sistemima automatskih menjača, biće u stanju da remontuju i izvrše sva podešavanja menjača, kao i da koriste različite dijagnostičke metode za pronalaženja problema na sistemu.

teoretski deo 10%

  • Hidrodinamičke spojnice sa absorberom vibracija i centrifugalnim klatnom
  • Hidraulični impulsni rezervoar
  • Ravigneaux set planetarnih zupčanika

praktični deo 90%

  • Kompletno rastavljanje različitih tipova automatsih menjača
  • Rastavljanje i provera pojedinačnih mehaničkih komponenti
  • Ispitivanje solenoida i ventila ventilske ploče
  • Podešavanje komponenti menjača
  • Sklapanje različitih tipova menjača
  • Rad na praktičnim problemima na vozilu
  • Dijagnostika mehaničkih, hidrauličnih i električnih kvarova