Obuke

Automatski menjači 2
Automatski menjači 2

Iako prisutni na vozilima nekoliko decenija, tehnologija automatskih menjača stalno napreduje i oni postaju sve sofi ...

više o obuci
Visokonaponska vozila II (Električna vozila)
Visokonaponska vozila II (Električna vozila)

Električna vozila postaju sve prisutnija na tržištu, a rast njihove prodaje je sve veći. Rad na električnim vozilima ...

više o obuci
Rad sa servisnim informacijama i dijagnostičkim uređajima
Rad sa servisnim informacijama i dijagnostičkim uređajima

Moderno vozilo se sastoji od skoro 30.000 delova. Pronalaženje informacija bilo preko servisne dokumentacije ili uz ...

više o obuci
Aktivni sistemi bezbednosti
Aktivni sistemi bezbednosti

Da li je baš uvek kada svetli lampica ABS-a problem u senzoru na točku? Kako ispitati hidrauličnu ventilsku ploču ABS-a?

više o obuci
Osnove elektrike
Osnove elektrike

Da li znate da prepoznate, koristeći električnu šemu komponenti njihove signale i da zaključite šta i kako treba mer ...

više o obuci
Automatski menjači
Automatski menjači

Da li znate koje komponente automatskog menjača su aktivirane u pojedinim brzinama? Umete li da prepoznate da li je ...

više o obuci
DSG menjači
DSG menjači

Kako funkcioniše dvostruko kvačilo? Kako dijagnostikovati kvar u električnom, a kako u hidrauličnom sistemu DSG menjača?

više o obuci
Upravljanje dizel motorima 1
Upravljanje dizel motorima 1

Da li znate da je u sistem ubrizgavanja i emisije izduvnih gasova uključeno više od 60 komponenti i sklopova? Kako i ...

više o obuci
Upravljanje dizel motorima 2
Upravljanje dizel motorima 2

U preko 80% slučajeva, uzrok otkaza turbopunjača se ne traži, što dovodi do ponovnih otkaza. Dijagnostika sistema za ...

više o obuci
Upravljanje benzinskim motorima 1
Upravljanje benzinskim motorima 1

Da li znate kako da dijagnostikujete katalizator merenjem signala sa lambda sonde? Šta sve može biti uzrok nepraviln ...

više o obuci
Upravljanje benzinskim motorima 2
Upravljanje benzinskim motorima 2

Sistem za paljenje i sama svećica su relativno jednostavne konstrukcije, ali sama svećica ako se pravilno posmatra i ...

više o obuci
Sistemi klimatizacije na vozilima AC
Sistemi klimatizacije na vozilima AC

Da li znate šta može biti problem ako je pritisak u delu niskog pritiska premali, a pritisak u sistemu visokog priti ...

više o obuci
CAN i LIN bus komunikacija
CAN i LIN bus komunikacija

Šta raditi kada na instrument tabli sijaju sve lampice, a dijagnostički uređaj ne može da se poveže na vozilo? Zašto ...

više o obuci
Osnove elektronike
Osnove elektronike

Kako identifikovati i proveriti elektronske komponente? Koji je princip rada komponenti i elektronskih sklopova? Kak ...

više o obuci
Elektronika komfora
Elektronika komfora

Primenom odgovarajućih znanja i dijagnostičkih procedura, uz korišćenje dijagnostičkog uređaja, električnih šema, me ...

više o obuci
Menadžment radionica
Menadžment radionica

Kako optimizovati i unaprediti procese rada u servisu. Kako osmisliti, proceniti i analizirati moguću ponudu novih u ...

više o obuci
Senzori
Senzori

Da li znate kako da pravilno ispitate protokomer? Kako radi širokopojasna lambda sonda i šta se na njoj može meriti?

više o obuci
Pasivni sistemi bezbednosti
Pasivni sistemi bezbednosti

Kako identifikovati kvar na sistemu vazdušnih jastuka i kako bezbedno i efikasno izolovati komponentu ili deo sistem ...

više o obuci
Dijagnostika kontrolnih jedinica
Dijagnostika kontrolnih jedinica

Da li možete da locirate problem na vozilu koristeći samo dijagnostički uređaj, čak i kada ne postoji zapisana grešk ...

više o obuci
Sistemi punjenja i paljenja
Sistemi punjenja i paljenja

Kako jednim jednostavnim merenjem utvrditi koja komponenta diodne ploče je otkazala? Kako korišćenjem osciloskopa p ...

više o obuci
Oslanjanje
Oslanjanje

Koje uslove je potrebno ispuniti pre nego što se počne sa reglažom trapa? Kako možete iskoristiti vrednosti uglova k ...

više o obuci
Dijagnostika vibracija
Dijagnostika vibracija

Mušterija se žali da oseća vibracije na većim brzinama, da li znate kako da odredite koja komponenta ili sklop na vo ...

više o obuci
Visokonaponska vozila I (Hibridna vozila)
Visokonaponska vozila I (Hibridna vozila)

Da li znate da hibridna vozila rade na visokom naponu, koji može biti opasan po život? Da li znate bezbedno da radi ...

više o obuci
Tretman izduvnih gasova
Tretman izduvnih gasova

Pored već poznatog sistema recirkulacije izduvnh gasova, poslednjih godina se kao standard uvodi i EGR sistem niskog ...

više o obuci