profesionalne obuke
za usavršavanje samostalnih autoservisera

Šta su rekli o nama:

  • Ove obuke su u potpunosti promenile moje stavove i vrednosti po pitanju sopstvene profesije, kao i odnos prema rešavanju svakodnevnih problema, tj. kvarova. Veoma su podigle kvalitet pruženih usluga u servisu.

    Vladimir Čerevicki

  • Želim da iskažem da sam veoma zadovoljan obukama koje smo pohađali u ECAP centru, kako njihovim odabirom, tako i načinom rada na njima, pre svega organizacijom rada gde ima dovoljno praktičnog dela. Posebno bih pohvalio osoblje i kvalitetne trenere koji nesebično i svesrdno prenose svoja znanja.

    Igor Dimitrijević / Top-Auto ztr Leskovac

    Vlasnik

ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals