Upravljanje dizel motorima 2

TRAJANJE: 1 radni dan
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

125€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? U preko 80% slučajeva, uzrok otkaza turbopunjača se ne traži, što dovodi do ponovnih otkaza. Dijagnostika sistema za ubrizganje ponekad može biti prilično komplikovana, ali pravim merenjima i analizom signala proces se značajno pojednostavljuje.

Zašto je ovo važno? Cena turbopunjača i velikog broja komponenti sistema za ubrizgavanje je jako visoka. Pravilna i tačna dijagnostika su od presudne važnosti u ovom slučaju.

Kako izgleda obuka? Obuka je pre svega namenjena polaznicima koji su završili prvi deo obuke za upravljanje dizel motorima, a cilj je produbljivanje znanja i primena napredne dijagnostike pri radu sa ovim sistemima, a prevashodno sa turbopunjačima, diznama i protokomerima nove generacije.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Pogrešna dijagnostika u bilo kom delu sistema Common Rail dizel motora, može biti jako skupa, a može dovesti i do uzročnih, takođe jako skupih otkaza. Pravilna dijagnostika, pravovremena analiza uzroka otkaza i ispravna popravka, štede jako puno vremena i novca.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Tipovi i vrste turbopunjača (Wastegate, VTG, Bi-Turbo...)
 • Princip rada, parametri, temperature, protok ulja, kontrola
 • Sistemi koji utiču na rad turbopunjača
 • Analiza otkaza i uzroka otkaza turbopunjača
 • Vakuumska, električna i elektronska kontrola rada turbopunjača
 • Princip rada različitih tipova dizni
 • Princip rada različitih tipova MAF senzora
 • Novi tipovi grejača sa piezo elementima
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Ispitivanje i dijagnostika parametara koji utiču na rad turbopunjača
 • Ispitivanje zaptivenosti turbopunjača
 • Provera dizni:
  Merenjem povratnog voda
  Preko korekcija
  Vakuum pumpom
  Merenjem naponskih i strujnih signala
  osciloskopom
  Analiza signala i različitih otkaza dizni
  Merenjem signala senzora pritiska
  osciloskopom
 • Princip rada i ispitivanje pumpa dizni;
 • Ugradnja pumpa dizni;
 • Sistem niskog pritiska kod Common rail sistema - princip rada, komponente i dijagnostika sistema i komponenti, hidraulična i električna merenja;
 • Princip rada i električne veličine PSG grejača
 • Merenje i analiza pritiska u cilindru tokom rada motora.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals