Upravljanje dizel motorima 1

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

245€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Da li znate da je u sistem ubrizgavanja i emisije izduvnih gasova uključeno više od 60 komponenti i sklopova? Kako ispitati svaku od njih i koji je uticaj svake od njih na kompletan sistem?

Zašto je ovo važno? Dizel motori su sa pojavom Common Rail i pumpa dizna tehnologije preuzeli dominantnu poziciju na tržištu automobila. Sama tehnologija dizel motora je značajno napredovala. Sistemi za ubrizgavanje, kao i sistemi za tretman izduvnih gasova su postali veoma kompleksni. To je dovelo do sve strožih normi za izduvne gasove, kao i do zahteva kupaca za tišim i štedljivijim motorima.

Kako izgleda obuka? Dijagnostika savremenih dizel motora zahteva dobro poznavanje mehanike motora, sistema za napajanje gorivom, sistema za usis vazduha, sistema za izduvne gasove i naravno - elektronike.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Razumevanje kompletnog sistema ubrizgavanja i kontrole ubrizgavanja, omogućiće da uz korišćenje odgovarajućih alata i informacija, nakon jednostavnih merenja dijagnostikujete i otklonite svaki problem na sistemu.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Ulazne i izlazne veličine iz kontrolne jedinice – karakteristične veličine;
 • Karakteristični ulazni signali – ispitivanje, merenje i dijagnostika i
 • Karakteristični senzori i aktuatori– ispitivanje, merenje i dijagnostika.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Sistem za usisavanje vazduha – princip rada, komponente i dijagnostika sistema i komponenti;
 • Sistem za recirkulaciju izduvnih gasova– princip rada, komponente i dijagnostika sistema i komponenti;
 • Sistem za napajanje gorivom kod pumpa dizna motora – sistem, komponente i dijagnostika;
 • Princip rada i ispitivanje pumpa dizni;
 • Ugradnja pumpa dizni;
 • Sistem niskog pritiska kod Common rail sistema - princip rada, komponente i dijagnostika sistema i komponenti, hidraulična i električna merenja;
 • Sistem visokog pritiska – komponente, dijagnostika, merenja, ispitivanje, otklanjanje kvarova;
 • Pumpa visokog pritiska – dijagnostika;
 • Princip rada solenoidnih i piezo dizni, dijagnostika i ispitivanje
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals