Upravljanje benzinskim motorima 2

TRAJANJE: 1 radni dan
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

125€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Sistem za paljenje i sama svećica su relativno jednostavne konstrukcije, ali sama svećica ako se pravilno posmatra i ako se pravilno analiziraju signali sa komponenti Sistema paljenja može predstavljati najbolji “sensor” na motoru. Zbog samog položaja i načina rada, svećica i system za paljenje predstavljaju najbolji izvor informacija o tome šta se događa u cilindru i kakvo sagorevanje imamo.

Zašto je ovo važno? Pravilna interpretacija parametara kontrole predpaljenja, senzora detonacije i rada primara i sekundara umnogome olakšava pronalazak kvara ili nepravilnosti u radu motora.

Kako izgleda obuka? Nakon kraćeg teoretskog dela, radi se dijagnostika različitih sistema paljenja. Analiza signala sa osciloskopa i dobijenih rezultata.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Jednostavnim merenjam signala i njihovom pravilnom interpretacijom, moguće je lako otkriti različite problem u sistemu paljenja, ubrizgavanja al ii mehaničke problem bez potrebe za rastavljanjem motora ili komponenti. Problem sa kablovima, bobinama, svećicama, prebogatom ili presiromašnom smešom, nedostatkom kompresije, problem sa hlađenjem… se jednostavno mogu defektovati ukoliko se poznaju fizički principi rada i ukolko se razumeju vrednosti koje se lako i brzo mogu izmeriti.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Zadatak sistema paljenja
 • Različiti sistemi paljenja
 • Fizički principi
 • Komponente Sistema paljenja
 • Električne šeme
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Ispitivanje i dijagnostika različitih sistema paljenja
 • Ispitivanje konvencionalnih sistema sa jednom bobinom
 • Ispitivanje konvencionalnih sistema sa dvostrukom bobinom
 • Analiza signala osciloskopom
 • Analiza IGT signala, primara i sekundara
 • Dijagnostika sistema primenom različitih test metoda i alata
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals