Sistemi punjenja i paljenja

TRAJANJE: 1 radni dan
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

125€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Kako jednim jednostavnim merenjem utvrditi koja komponenta diodne ploče je otkazala? Kako korišćenjem osciloskopa proveriti mehaničko stanje motora? Kako pronaći uzrok pražnjenja akumulatora na vozilima koja imaju i po više desetina kontrolnih jedinica.

Zašto je ovo važno? Funkcija samog alternatora je da proizvodi struju za električne uređaje na automobilu i da obezbedi punjenje akumulatora. Neispravan sistem paljenja i punjenja na automobilu nijednom vozaču ne garantuje bezbedno putovanje i ne garantuje da će automobil svakim okretom ključa startovati motor.

Kako izgleda obuka? Bez obzira na to da li ste početnik ili iskusan majstor, ova obuka vas uvodi u kompletan sistem paljenja i punjenja kroz razna merenja korišćenjem osciloskopa, kao i u osnovne principe rada alternatora, elektropokretača i diodne ploče sa svim svojim komponentama

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Sama tehnologija sistema za punjenje i paljenje je u konstantnom razvoju. A „novijih“ vozila je na našem tržištu sve više. Zato treba ostati u koraku sa najnovijim sistemima paljenja i punjenja. Upoznaćete najčešće probleme koji se dešavaju u sistemima paljenja i videćete sa kojom lakoćom i sigurnošću se može utvrditi kvar, a da pritom ni ne isprljate ruke… Kako da samo jednim merenjem utvrdite koja komponenta alternatora je otkazala… Nakon obuke ćete moći da pružite pouzdanu uslugu za svaki kilometar pređenog puta!

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Princip rada elektro-pokretača
 • Princip rada alternatora
 • Različiti načini kontrole rada alternatora
 • Kontrola potrošnje energije
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Ispitivanje potrošnje struje anlasera
 • Analiza signala struje anlasera
 • Merenje kompresije preko osciloskopa
 • Kontrola rada alternatora
 • Dijagnostika sistema punjenja
 • Dijagnostika diodne ploče, korišćenjem osciloskopa
 • Traženje potrošača koji „vuče“ struju na modernim vozilima
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals