Sistem klimatizacije na vozilima ac

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

245€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Da li znate šta može biti problem ako je pritisak u delu niskog pritiska premali, a pritisak u sistemu visokog pritiska prevelik? Kako radi kompresor sa varijabilnom zapreminom?

Zašto je ovo važno? S obzirom na zahteve tržišta modernih komercijalnih automobila, sistem klimatizacije na vozilima više nije luksuz - postao je preka potreba. Gotovo nijedan ozbiljniji proizvođač vozila sebi ne dopušta „luksuz“ da na tržište lansira model bez klima sistema.

Kako izgleda obuka? Uz zahtev za povećanje performansi klima uređaja proizvođači moraju i da ispune zahtev za manjom potrošnjom goriva. Stoga su savremeni AC sistemi na vozilima postali jako kompleksni, mada svi koriste iste fizičke principe rada. Potpuno poznavanje tih principa, kao i razumevanje pratećih sistema upravljanja radom AC sistema umnogome olakšava pravilnu dijagnostiku i popravku kvara.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Imajući ovo u vidu, sposobnost popravke sistema klimatizacije je skoro prioritetna koliko i popravka pogonske grupe!

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Teorija rada sistema za klimatizaciju – uspešno razlikovanje i razumevanja dela niskog, dela visokog pritiska, dela u tečnom i dela u gasovitom stanju i
 • Princip rada i funkcija glavnih komponenti i sklopova u sistemu klime.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Dijagnostika pojedinih komponenti,
 • Uticaj ulaznih i merenih veličina na rad i efikasnost sistema AC,
 • Fluidi koji se koriste u AC sistemu: uloga, značaj i ispitivanje,
 • Testiranje i dijagnostika kontrolnih vodova i aktuatora različitih tipova kompresora,
 • Testiranje performansi sistema, grejača i ekspanzionog ventila,
 • Merenje pritisaka i analiza pritisaka,
 • Korišćenje klima stanica,
 • Dijagnostika i lokacija kvarova korišćenjem klima stanica,
 • Dijagnostika korišćenjem dijagnostičkog uređaja i osciloskopa i
 • Merenje i dijagnostika aktuatora, klapni, ventilatora...
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals