Senzori

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

245€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Da li znate kako da pravilno ispitate protokomer? Kako radi širokopojasna Lambda sonda i šta se na njoj može meriti?

Zašto je ovo važno? Broj senzora i aktuatora na vozilima se u poslednjih dvadesetak godina svakodnevno povećava, tako da se danas njihov broj na vozilima meri u stotinama. Poznavanje principa i fizičkog načina rada ovih komponenti čini osnovu dijagnostike.

Kako izgleda obuka? Obuka je koncipirana tako da kako početnicima, tako i iskusnijim serviserima pruži praktična znanja koja su potrebna za uspešnu dijagnostiku i defektažu elektronskih sistema kao i sistema koji su zavisni od drugih električnih i elektronskih elemenata. Bez obzira za koje sisteme je serviser zadužen ili specijalizovan, ovo je osnova za svaku ozbiljniju defektažu i dijagnostiku.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Nakon obuke, učesnici će biti u stanju da prepoznaju sve vrste senzora na vozilima, da razumeju njihov fizičkih princip rada i znaće kako da odrade merenje i dijagnostiku koristeći različite dijagnostičke procedure i merenja.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Princip rada, konstrukcija, signali, merenje i dijagnostika;
 • Senzori temperature - NTC i PTC senzori;
 • Senzori broja obrtaja;
 • Magnetno induktivni senzori;
 • Magnetno rezistivni senzori;
 • Halovi davači;
 • Senzori pomeranja;
 • Potenciometri;
 • Akcelerometri;
 • Protokomeri;
 • Senzori pritiska;
 • Senzori sa led i photo diodama;
 • Senzor ugla volana;
 • Reed kontakti;
 • Multiplex prekidači;
 • Senzori položaja pedale gasa;
 • Senzor za kišu;
 • Senzor ugla volana;
 • O2 senzori (Lambda sonda) uskopojasna, širokopojasna;
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Merenje i ocena signala senzora i aktuatora i
 • Provera senzora i aktuatora različitim mernim uređajima.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals