Pasivni sistemi bezbednosti

TRAJANJE: 1 radni dan
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

125€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Kako identifikovati kvar na sistemu vazdušnih jastuka i kako bezbedno i efikasno izolovati komponentu ili deo sistema koji ne funkcioniše. Kako rade višestepeni vazdušni jastuci?

Zašto je ovo važno? Kada pričamo o bezbednosnim sistemima na vozilu, pored aktivnih sistema moramo poznavati i pasivne sisteme! Pasivni sistemi bezbednosti se odnose na: vazdušne jastuke, pojaseve, zatezače pojaseva, sedišta i naslone za glavu.

Kako izgleda obuka? Rad na vazdušnim jastucima uz sve mere bezbednosti. Dijagnostika komponenti i ožičenja, simulacija rada i aktiviranja vazdušnih jastuka i zatezača pri različitim uslovima.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Rad sa pirotehničkim uređajima, kao što su vazdušni jastuci, može biti jako opasan. Nestručno rukovanje može dovesti čak i do fatalnih posledica. Da li ste sigurni da je Vaše poznavanje sistema dovoljno dobro ili se ipak kockate sa svojom i sugurnošću Vaših klijenata?

  • Teorijski deo (30% nastave)
  • Identifikacija komponenti pasivnih sistema bezbednosti, pravilan i bezbedan rad sa njima.
  • Praktični deo (70% nastave)
  • Princip rada i komponete zatezača pojasa,
  • Princip rada različitih vrsta vazdušnih jastuka,
  • Ulazni i izlazni signali kontrolne jedinice vazdušnih jastuka,
  • Identifikacija grešaka u sistemu vazdušnih jastuka i zatezača,
  • Dijagnostika i izolacija kvarova u sistemu vazdušnih jastuka,
  • Bezbedan rad i dijagnostika sistema i
  • Korišćenje odgovarajućih alata i koja se merenja mogu izvršiti.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals