Osnove elektronike

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

245€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Kako identifikovati i proveriti elektronske komponente? Koji je princip rada komponenti i elektronskih sklopova? Kako ECU prima i obrađuje signale sa različitih senzora i kakva je interna struktura tih senzora?

Zašto je ovo važno? Praktično ne postoji više nijedan sistem na vozilu koji nema neku vrstu elektronske kontrole ili elektronske komponente. Poznavanje osnovnih principa rada ovakvih komponenti i elektronskih kola, olakšava razumevanje a samim tim i dijagnostiku tih sistema.

Kako izgleda obuka? Ova obuka je prvenstveno namenjena polaznicima koji imaju znanja i iskustva u radu sa elektrikom i koji poznaju osnovne merne tehnike i rad sa osciloskopom. Obuka se sprovodi na posebno napravljenim tablama, na kojima je moguće praviti i simulirati razna elektronska kola uz mogućnost lakog merenja.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Poznavanje, makar osnovnih komponenti i osnovnih elektronskih kola na savremenim vozilima je prosto neophodno za razumevanje brojnih sistema koji koriste elektronsku kontrolu. Razumevanje principa rada takvih komponenti i kola omogućava lakšu dijagnostiku izborom pravih merenja na pravim komponentama.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Princip rada poluprovodničkih komponenti
 • Razni tipovi dioda
 • Razni tipovi kondenzatora
 • Razni tipovi tranzistora
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Osnovna merenja u elektronskim kolima
 • Dijagnostika komponenti
 • Pravljenje elektronskih kola
 • Simulacija elektronskih kola CAN i LIN bus komunikacije
 • Merenja i analiza parametara elektronskih kola
 • Izrada elektronski alata i simulatora
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals