Oslanjanje

TRAJANJE: 1 radni dan
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

125€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Koje uslove je potrebno ispuniti pre nego što se počne sa reglažom trapa? Kako možete iskoristiti vrednosti uglova koji se ne podešavaju u procesu reglaže? Kako spolja prepoznati da li je amortizer gasni ili uljni, jednocevni ili dvocevni?

Zašto je ovo važno? Današnji sistemi oslanjanja vozila postali su kompleksan deo modernog vozila. Proizvođači danas nastoje da vozilo postane što sigurnije, a da se pritom ne gubi komfor pri samoj vožnji. To je dovelo do toga da imamo sve veći broj elastičnih delova na sistemu oslanjanja, tako da je postalo sve teže napraviti kvalitetnu dijagnostiku na samom oslanjanju.

Kako izgleda obuka? Identifikacija i uloga komponenti različitih tipova prednjeg i zadnjeg oslanjanja, pronalaženje podataka, reglaža trapa, montiranje i zamena komponenti, različiti tipovi amortizera.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Pravovremena i ispravna dijagnostika sistema oslanjanja i pojedinačnih komponenti, kao i pravilna merenja i montaža komponenti sistema.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Identifikacija i upoznavanje sa različitim tipovima prednjeg i zadnjeg oslanjanja;
 • Uloga, način rada i dijagnostika svih pojedinačnih komponenti oslanjanja;
 • Uobičajene servisne procedure i alati za ugradnju / izgradnju komponenata oslanjanja
 • Pravilna dijagnostika kvarova na sistemu oslanjanja.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Identifikacija komponenti sistema koje mogu dovesti do različitih žalbi mušterije (nepravilno trošenje guma, vozilo vuče u stranu, poskakuje, vibrira...);
 • Reglaža trapa – uslovi, dokumentacija, tačke podešavanja, procedura;
 • Interpretacija vrednosti izmerenih prilikom reglaže;
 • Ispitivanje sistema oslanjanja na uređaju za ispitivanje i
 • Tipovi, konstrukcija i karakteristike različitih vrsta amortizera.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals