Menadžment radionica

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

245€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Kako optimizovati i unaprediti procese rada u servisu. Kako osmisliti, proceniti i analizirati moguću ponudu novih usluga u servisu.

Zašto je ovo važno? Komunikacija između onoga ko pruža uslugu (servisa) i onoga koji te usluge želi da koristi je prvi korak u ostavljanju profesionalnog utiska i pozitivne reakcije potencijalne mušterije. Dobra organizacija procesa unutar samog servisa značajno povećava efikasnost i smanjuje troškove poslovanja. Stalna briga o mušterijama i konstantno unapređenje i proširenje usluga je uslov opstanka na tržištu.

Kako izgleda obuka? Obuka je koncipirana kao kombinacija predavanja, dijaloga i praktičnih vežbi u kojima se pronalaze razne moguće situacije u servisu i analiziraju mogući problemi rada i organizacije samog servisa.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Očekivanja mušterija su sve veća, a vozila sve kompleksnija, što vođenje servisa čini sve težim. Posao menadžmenta servisa nije samo da ispuni, nego i da prevaziđe očekivanja mušterija a da u isto vreme organizuje sve procese i prati sve parameter rada samog servisa. Dobra organizacija i adekvatno praćenje svih procesa u servisu je osnova dobrog i uspešnog poslovanja.

 • Teme koje se obradjuju
 • Procesi u radionici
 • Zakazivanje servisa
 • Prijem vozila
 • Aktivni prijem vozila i Check lista
 • Radni nalog
 • Raspodela rada u servisu
 • Dijagnostika
 • Praćenje i evaluacija performansi servisa
 • Efikasnost
 • Produktivnost
 • Optimizacija rada
 • Komunikacija sa strankom u raznim procesima
 • Predaja vozila
 • Praćenje vozila
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals