Hibridni pogon vozila

TRAJANJE: 3 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

315€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Da li znate da hibridna vozila rade na visokom naponu, koji može biti opasan po život? Da li znate bezbedno da radte na ovakvim vozilima i da li znate kako funkcioniše hibridni pogon i koje komponente rade pod visokim naponom?

Zašto je ovo važno?Hibridna i električna vozila postaju sve zastupljenija na tržištu, gotovo da više nema proizvođača vozila koji ne nudi vozila sa hibridnim pogonom. Njihovo održavanje uglavnom se radi samo u ovlašćenim servisima. Sa obzirom na evidentan porast broja ovakvih vozila, treba na vreme biti spreman i ići u korak sa tehnologijom.

Kako izgleda obuka?Trodnevna obuka za vozila na hibridni pogon koncipirane je tako da upozna polaznike sa različitim tipovima i sistemima hibridnog pogona, da ih sposobi za bezbedan rad na visokonaponskim sistemima, kao i za dijagnostiku specifičnih komponenti i sistema hibridnog pogona.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Polaznici kursa će nakon obuke biti u stanju da bezbedno rade na visokonaponskim sistemima kao i da izvrše dijagnostiku komponenti hibridnog pogona.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Princip rada različitih tipova hibridnog pogona
 • Bezbednost u radu sa visoko naponskim sistemima
 • Tok snage i aktivirane komponente u različitim uslovima vožnje
 • Konstrukcija i princip rada visoko naponske baterije
 • Sigurnosni vod
 • Hlađenje baterije
 • Energetska elektronika
 • Trofazni motor sa permanentnim magnetima
 • Rekuperacioni kočioni system
 • Kompresor klime visokog napona
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Identifikacija i princip rada koponenti visoko naponskog sistema
 • Režimi rada hibridnog sistema
 • Deaktiviranje visoko naponskog sistema
 • Merenja na visoko naponskom sistemu
 • Izgradnja/ugradnja visoko naponske baterije
 • Dijagnostika visoko naponske baterije i parametri
 • Princip rada i provera invertera
 • Parametri i signali invertera
 • Rasklapanje/sklapanje elektronskog menjača sa kontinualnom promenom stepeni prenosa (eCVT)
 • Dijagnostika komponenti eCVT menjača – parametri i merenja
 • Dijagnostika i princip rada senzora karakterističnih za hibridni pogon
 • Dijagnostika Sistema napajanja visokim naponom
 • Elektronski kontrolisani kočioni sistem
 • Rad sa sistemom klimatizacije na hibridnim vozilima
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals