Elektronika komfora

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

245€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Primenom odgovarajućih znanja i dijagnostičkih procedura, uz korišćenje dijagnostičkog uređaja, električnih šema, merne opreme i osciloskopa brzo i efikasno pronalaženje uzroka kvara na komponentama i sistemima komforne elektronike.

Zašto je ovo važno? Broj komfornih sistema na modernim vozilima se svakim danom značajno povećava. Efikasno, brzo i tačno pronalaženje kvara je postao imperativ pri radu u servisu.

Kako izgleda obuka?Cilj obuke je da upozna polaznike sa nekim od postojećih sistema na vozilima i da im omogući da uz pronalaženje odgovarajuće dokumentacije i korišćenje pravih alata brzo i efikasno reše problem.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Sve veći broj sistema elektronike komfora na vozilima, uslovljava i sve veći broj problema na ovim sistemima. Kompleksnost ovih sistema zahteva ozbiljan i analitički pristup pri radu sa njima što na kraju dovodi do značajne uštede vremena pri dijagnostikovanju problema i otklanjanju kvara.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Menađžment energije (IBS senzor, IAM alternator)
 • Adaptivni tempomat
 • TPMS (sistem za nadgledanja pritiska u pneumaticima)
 • Keyless entry
 • Blind spot monitoring system
 • Lane change assist
 • Zaključavanje volana
 • Head up display
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Centralno zaključavanje (razne varijante sistema)
 • Podizači prozora
 • Grejači sedišta
 • Imobilajzer
 • Anti pitch sistem
 • Električna sedišta...
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals