DSG menjači

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

265€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Kako funkcioniše dvostruko kvačilo? Kako dijagnostikovati kvar u električnom, a kako u hidrauličnom sistemu DSG menjača?

Zašto je ovo važno? Poslednjih nekoliko godina menjači sa dvostrukim kvačilom postaju sve zastupljeniji na tržištu, a samim tim se sve češće i sreću u servisima. Poznavanje principa rada i mogućnosti dijagnostike podsistema i sistema DSG menjača je neophodno za rad sa novijim vozilima.

Kako izgleda obuka? Dvodnevna obuka za menjače sa dvostrukim kvačilom pokriva mehaniku samog menjača (pravilno rasklapanje i sklapanje menjača uz osvrt na funkcije i karakteristike komponenata), suva i potopljena dvostruka kvačila, hidrauličke komponente aktiviranja menjača i elektronsku kontrolu menjača, zajedno sa specifičnim senzorima i aktuatorima.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Nakon usvajanja ovih znanja može se preći na dijagnostiku kvarova uz mogućnost lakšeg razdvajanja uzroka problema na mehanički, električni ili hidraulični podsistem.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Konstrukcija menjača, mehanika;
 • Konstrukcija i princip rada dvostrukog kvačila;
 • Komponente dvostrukog kvačila i način
 • aktiviranja ulaznih vratila
 • Tok snage i aktivirane komponente po brzinama i
 • Hidraulika, hidraulični podsistemi za aktiviranje pojedinih komponenti i sistema.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Rasklapanje i sklapanje DSG menjača;
 • Dijagnostika dvostrukog kvačila;
 • Rad i dijagnostika servo aktuatora viljušaka;
 • Signali sa kontrolne jedinice, strategije rada kontrolne jedinice;
 • Senzori i elektromagnetni hidraulični ventili – princip rada, zadaci i dijagnostika i
 • Hidraulična ploča.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals