Dijagnostika vibracija

TRAJANJE: 1 radni dan
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

125€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Mušterija se žali da oseća vibracije na većim brzinama, da li znate kako da odredite koja komponenta ili sklop na vozilu pravi te vibracije uz pomoć jednostavnog merenja i lakog proračuna bez nasumičnog menjanja komponenti?

Zašto je ovo važno? Verovatno najmanje omiljeni problemi u servisu su oni koji se odnose na vibracije vozila. Rešavanje ovih problema najčešće podrazumeva nasumičnu zamenu komponenti. Pravilna dijagnostika vibracija štedi i vreme i novac!

Kako izgleda obuka? Ovaj napredni kurs pokriva dijagnostikovanje vibracija kao i izolaciju problematičnih komponenti koje dovode do vibracija i buke, a sve to uz korišćenje određenih specijalnih alata.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Polaznici kursa će nakon pohađanja istog biti u mogućnosti da na osnovu amplituda i frekvencija sa sigurnošću odrede „neispravnu“ komponentu.

  • Teorijski deo (30% nastave)
  • Provera vozila i komponenti pred test vožnju i
  • Pravila za test vožnju.
  • Praktični deo (70% nastave)
  • Pravilno korišćenje alata za merenje vibracija;
  • Određivanje vibracija vezanih za motor i vibracija vezanih za ostale sisteme vozila;
  • Određivanje frekvencije raznih komponenti na vozilu;
  • Merenje frekvencija na vozilu i
  • Proračun izmerenih frekvencija i lokacija problematične komponente.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals