Dijagnostika kontrolnih jedinica

TRAJANJE: 1 radni dan
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

125€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Da li možete da locirate problem na vozilu koristeći samo dijagnostički uređaj, čak i kada ne postoji zapisana greška? Kako efikasno izolovati problem na vozilima gde se greška javlja samo povremeno i u određenim uslovima vožnje?

Zašto je ovo važno? Sa uvođenjem sve većeg broja kontrolnih jedinica na vozila korišćenje dijagnostičkih uređaja je postalo neophodno pri bilo kakvim radovima na vozilu. Mogućnosti dijagnostike korišćenjem dijagnostičkih uređaja su mnogo veće od samog iščitavanja i brisanja grešaka.

Kako izgleda obuka? Cilj ove obuke je da upozna polaznike sa mogućnostima koje pruža dijagnostički uređaj u pronalaženju i lociranju kvarova, kao i sa značajnom uštedom vremena koja se može postići uz pravilno i analitičko korišćenje mogućnosti dijagnostičkog uređaja.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Ušteda vremena u procesu popravke vozila se prevashodno može napraviti u procesu dijagnostike. Pravilnim i analitičkim korišćenjem dijagnostičkih procedura, mnogi problemi mogu biti rešeni uspešnije i za kraće vreme.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Uloga kontrolnih jedinica na vozilima;
 • Obrada ulaznih signala-direktni signali i signali preko CAN mreže;
 • Analogni i digitalni ulazni signali i njihova konverzija;
 • Tipovi i vrste kodova grešaka koje zapisuju kontrolne jedinice
 • Standardno označavanje kodova grešaka i razlike između grešaka potipu, kodu i načinu zapisivanja i
 • Način prepoznavanja grešaka od strane kontrolnih jedinica.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Dijagnostika i pronalaženje kvarova na vozilima uz pomoć dijagnostičkog uređaja;
 • Korišćenje različitih opcija na različitim dijagnostičkim uređajima;
 • Čitanje i razumevanje parametara i njihovo korišćenje u dijagnostičkoj proceduri;
 • Snimanje podataka sa vozila u toku rada i analiza snimljenih parametara i
 • Pronalaženje problema analizom snimljenih parametara.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals