Can i lin bus komunikacija

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

245€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Šta raditi kada na instrument tabli sijaju sve lampice, a dijagnostički uređaj ne može da se poveže na vozilo? Zašto nemamo komunikaciju sa nekom kontrolnom jedinicom?

Zašto je ovo važno? Da bismo na današnjim vozilima imali ispravno funkcionisanje svih komponenti i kontrolnih jedinica, neophodno je da im se obezbedi dobra komunikacija.

Kako izgleda obuka? Praktičnim radom i merenjima na vozilima i specijalnim trening maketama, različitih komunikacijskih protokola stiču se neophodna znanja za razumevanje i dijagnostiku komunikacijske mreže. Tokom praktičnog rada učesnici obuke će rešavati različite vrste kvarova i otkaza na CAN i LIN bus-u.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Problem u komunikacijskim vodovima može dovesti do mnogobrojnih problema na vozilu, od gubitka rada pojedinih funkcija do nemogućnosti startovanja i korišćenja vozila. Nažalost, nestručna popravka može ove probleme samo povećati.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Identifikacija komponenti i kontrolnih jedinica na komunikacijskoj mreži;
 • Princip rada komunikacijskog protokola i
 • Način prenošenja informacija na komunikacijskoj mreži.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Fizičke veličine i njihovo merenje i interpretacija izmerenih signala sa komunikacijske mreže;
 • CAN B (komforni bus), princip rada, fizičke veličine i merenja;
 • Dijagnostika otkaza na CAN B bus mreži;
 • Dijagnostika pojedinačnih otkaza na CAN B bus mreži;
 • Dijagnostika potpunog otkaza CAN Bbus mreže;
 • CAN C (pogonski) bus, princip rada,fizičke veličine i merenja;
 • Dijagnostika otkaza pojedinačnih komponenti na CAN C mreži;
 • Dijagnostika potpunog otkaza CAN C mreže;
 • LIN bus, princip rada, fizičke veličine i merenja i
 • Otkazi komponenti i celokupnog sistema LIN bus mreže.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals