Automatski menjači

TRAJANJE: 3 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

315€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Da li znate koje komponente automatskog menjača su aktivirane u pojedinim brzinama? Umete li da prepoznate da li je kvar mehaničke, elektronske ili hidraulične komponente? Kako proveriti komponente u hidrauličnoj ploči?

Zašto je ovo važno? Automatski menjači predstavljaju verovatno najkompleksniji sklop na savremenim vozilima. Poznavanje principa rada svih segmenata sistema je neophodno za bilo kakav rad sa automatskim menjačima.

Kako izgleda obuka? Trodnevna obuka za hidro-mehaničke, elektronski kontrolisane automatske menjače pokriva sve segmente rada ovih komplikovanih sklopova. Obuka obuhvata upoznavanje sa mehaničkim komponentama menjača, pravilno rasklapanje i sklapanje menjača uz praćenje svih potrebnih procedura, pravila pri zameni komponenata i vršenje potrebnih merenja. Nakon upoznavanja sa mehaničkim sistemom prelazi se na opis i princip rada hidrauličnog sistema – komponente, njihova funkcija, način rada, uticaj na karakteristike i performanse menjača; sledi dijagnostika hidrauličnog sistema i komponenti, uz obavezno korišćenje odgovarajućih merenja i čitanje hidrauličnih šema. Takođe će biti obrađena i elektronska kontrola menjača, sa svim ulaznim i izlaznim signalima, njihovom dijagnostikom, kao i principi kontrole rada menjača u raznim situcijama i uslovima.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Polaznici kursa će nakon obuke biti u stanju da pravilno rasklapaju i sklapaju menjače uz praćenje svih potrebnih procedura, da vrše potrebna merenja i da uspešno obavljaju dijagnostiku i defektažu kvara.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Princip rada automatskog menjača sa planetarnim zupčanicima i lamelama i
 • Princip rada, komponente i dijagnostika hidraulične spojnice.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Tok snage i aktivirane komponente;
 • Identifikacija aktiviranih lamelastih spojnica i kočnica i njihova dijagnostika;
 • Dijagnostika podsistema i komponenti menjača;
 • Čitanje i dijagnostika hidrauličnih šema;
 • Merenje pritiska i dijagnostika pomoću stvarnih i zadanih parametara;
 • Dijagnostika mehaničkog, hidrauličnog i elektronskog podsistema menjača i
 • Ulazne i izlazne veličine kontrolne jedinice menjača.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals