Aktivni sistemi bezbednosti

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

245€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Da li je baš uvek kada svetli lampica ABS-a problem u senzoru na točku? Kako ispitati hidrauličnu ventilsku ploču ABS-a?

Zašto je ovo važno? Aktivni sistem bezbednosti je direktno odgovoran za ponašanje svih komponenti koje sprečavaju nastanak saobraćajnih nezgoda. Glavni zadaci ovog sistema su: održavanje upravljivosti, održavanje stabilnosti i obezbeđivanje dobrog kočenja. Sve ovo pomaže vozaču da lakše i sigurnije odreaguje u različitim situacijama.

Kako izgleda obuka? Rešavanje problema na sistemima aktivne bezbednosti, merenje i analiza signala sa različitih senzora i aktuatora, testiranje hidrauličkog kočionog kruga i vakuumskog serva kočnica.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Poznavanje principa rada sistema, poznavanje fizičkih i električnih karakteristika mnogobrojnih senzora i aktuatora zaduženih za ispravno funkcionisanje sistema je osnova svake dijagnostike i popravke.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Struktura i funkcija kočionog sistema, elektronska parkirna kočnica i
 • Struktura i funkcija ABS, ESP, ASR sistema.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Dijagnoza i otkrivanje grešaka u kočionom sistemu,
 • Popravka i održavanje kočionog sistema,
 • Dijagnoza i otkrivanje grešaka u ABS, ESP i ASR sistemu,
 • Pravilna dijagnoza rada kočionog sistema, održavanje i popravka,
 • Dijagnoza i popravka električne parkirne kočnice,
 • Dijagnoza individualnih komponenti ABS, ESP i ASR sistema,
 • Testovi aktuatora, dijagnostika hidrauličnih komponenti i
 • Otkrivanje električnih i mehaničkih problema korišćenjem osciloskopa.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals