Kako
do nas?

Adresa:

Brdjanska 410
11232 Ripanj
Beograd, Srbija

DD (decimalni stepeni)*
DMS (stepeni, minuti, sekunde)*
*DD - decimalni stepeni*DMS - stepeni, minuti, sekunde

Kako
do nas?

Adresa:

Brdjanska 410
11232 Ripanj
Beograd, Srbija

DD (decimalni stepeni)*
DMS (stepeni, minuti, sekunde)*
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals